Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Zablokowany
Bliźniak
Klub 1910
Posty: 563
Rejestracja: pn maja 12, 2008 7:23 am

Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Bliźniak »

Obrazek

Tylko poważne wypowiedzi, najlepiej prawników na temat tego jakie długi przejęło miasto Łódź. Wszystkie czy tylko w stosunku do członków PZPN ? Miasto twierdzi, że jedynie te do PZPN bo przejęło jedynie sekcje piłki nożnej klubu ŁKS SSA nie zdając sobie sprawy, że cały klub to własnie ta sekcja.
neck
Posty: 77
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 9:33 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: neck »

Dnia 1 lutego 2010 PSS SA wydało oświadczenie na podstawie którego przejęło prawa i obowiązki od SSA a dopiero 18 lutego wydano pozwolenie na przejęcie SSA czyli najpierw przejęto długi a dopiero potem sekcje piłki nożnej !
Awatar użytkownika
Figiel
Klub 1910
Posty: 2213
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 7:18 pm
Lokalizacja: http://www.tylkowidzew.pl
Kontakt:

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Figiel »

Prawnikiem nie jestem, ale zaryzykuję (najwyżej bana dostanę :) i się dodatkowo zapytam

1. Na czym w przypadku SSA polega różnica pomiędzy całą spółką, a sekcją piłki nożnej tejże spółki?
2. Czy punkt trzeci prezentowanej uchwały jest wiążący w świetle polskiego prawa? Wątpliwość moja polega na tym, że to nie PZPN stanowi całość prawa w naszym kraju i nie jemu orzekać następstwo prawne (chyba). Inna sprawa, że w sytuacji gdybym był wierzycielem spółki SSA ten punkt zaprezentowany w sądzie mógłby okazać się niezwykle pomocny w wyegzekwowaniu moich środków od PSS.

Czyżby "tajemniczy inwestor" zamierzał ubić interes życia i za 1 milion złotych kupić 10 milionów długu?
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 925
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: SamWieszKto »

Figiel pisze:Prawnikiem nie jestem, ale zaryzykuję (najwyżej bana dostanę :) i się dodatkowo zapytam

1. Na czym w przypadku SSA polega różnica pomiędzy całą spółką, a sekcją piłki nożnej tejże spółki?
Sekcja jest aktywem spółki.
Figiel pisze: 2. Czy punkt trzeci prezentowanej uchwały jest wiążący w świetle polskiego prawa? Wątpliwość moja polega na tym, że to nie PZPN stanowi całość prawa w naszym kraju i nie jemu orzekać następstwo prawne (chyba). Inna sprawa, że w sytuacji gdybym był wierzycielem spółki SSA ten punkt zaprezentowany w sądzie mógłby okazać się niezwykle pomocny w wyegzekwowaniu moich środków od PSS.
Według mnie nie. Zapis ten jest jedynie wiążący dla PZPN. Chyba że w umowie notarialnej przejęcia sekcji jest o tym mowa.
Figiel pisze: Czyżby "tajemniczy inwestor" zamierzał ubić interes życia i za 1 milion złotych kupić 10 milionów długu?
tereny?
Awatar użytkownika
Figiel
Klub 1910
Posty: 2213
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 7:18 pm
Lokalizacja: http://www.tylkowidzew.pl
Kontakt:

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Figiel »

Rzaba pisze:
Figiel pisze:Prawnikiem nie jestem, ale zaryzykuję (najwyżej bana dostanę :) i się dodatkowo zapytam

1. Na czym w przypadku SSA polega różnica pomiędzy całą spółką, a sekcją piłki nożnej tejże spółki?
Sekcja jest aktywem spółki.
Znamy jakieś inne tego typu aktywa tej spółki?
Pytam w świetle punktu 2.4.
Rzaba pisze:
Figiel pisze: Czyżby "tajemniczy inwestor" zamierzał ubić interes życia i za 1 milion złotych kupić 10 milionów długu?
tereny?
Prawdopodobne.
Po co jednak komuś w takiej transakcji taki wrzód na dupie jak lks. Podejrzewam, że ten teren można wydzierżawić bez rozpoczynania biznesu z debetem na poziomie kilku milionów PLN. To tereny miasta. Swoje obiekty ma tam MOSiR i koniec. Można pójść w wątek zarządzania, czy wręcz rozwijania istniejącej tam infrastruktury bez dodatkowych nakładów.
Bliźniak
Klub 1910
Posty: 563
Rejestracja: pn maja 12, 2008 7:23 am

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Bliźniak »

Izba: Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sygnatura: I PK 267/05
Typ: Wyrok SN
Opis: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007/11-12/158

Data wydania: 2006-06-06Wyrok z dnia 6 czerwca 2006 r.
I PK 267/05

Przejęcie ogółu praw majątkowych oraz niemajątkowych sekcji w razie
wstąpienia sportowej spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce sekcji stowarzy-
szenia kultury fizycznej na podstawie art. 36a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) na-
leży rozumieć jako przejęcie praw oraz obowiązków związanych z dotychczaso-
wym działaniem tej sekcji. Przejęcie to obejmuje również zaległe wynagrodze-
nia zawodników sekcji, z którymi stosunek pracy ustał przed wstąpieniem
spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce tej sekcji klubu sportowego.

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz
(sprawozdawca), Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca
2006 r. sprawy z powództwa Tomasza B. przeciwko H.K. Sportowej SA w K. o za-
płatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 22 marca 2005 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok i oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu
Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 9 marca 2004 r.

U z a s a d n i e n i e

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 marca 2005 r. zmienił punkt I
wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 marca 2004 r., którym Sąd ten utrzymał w mocy
wyrok zaoczny z dnia 5 marca 2003 r., w ten sposób, że uchylił wyrok zaoczny z dnia
5 marca 2003 r. i oddalił powództwo Tomasza B. o zapłatę.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich
prawna ocena. Tomasz B. został zatrudniony w dniu 1 lipca 2001 r. w Klubie Sporto-
wym ,,H." w K. na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2002 r.
Jego wynagrodzenie w sezonie 2001/2002 zostało określone na kwotę 9.120 zł i miało
być płatne w 12 miesięcznych ratach do 10 - każdego następnego miesiąca. Zgodnie z
aneksem nr 1 do umowy o pracę z 1 lipca 2001 r., Klub zobowiązał się wypłacić powo-
dowi świadczenia pieniężne w wysokości 2.240 zł brutto płatne do dnia 25 każdego na-
stępnego miesiąca z dołu.

W dniu 29 września 2000 r. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN)
podjął uchwałę nr V/37. Zgodnie z § 17 tej uchwały, sportowa spółka akcyjna, będąca
klubem jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć całą sekcję piłki nożnej stowa-
rzyszenia kultury fizycznej i wstąpić w jej miejsce do rozgrywek piłkarskich. Wedle §18
uchwały, wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w §17, sportowa
spółka akcyjna przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych
sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej. Wynikające z tego tytułu zobowiązania
muszą być realizowane w szczególności w stosunku do innych członków PZPN, trene-
rów, zawodników, działaczy piłkarskich oraz stacji telewizyjnych i agencji marketingowo-
reklamowych obsługujących bezpośrednio rozgrywki pucharowe i ligowe w piłce nożnej.
Paragraf 19 pkt 5 stanowił, że w celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej do rozgrywek
piłkarskich w miejsce stowarzyszenia kultury fizycznej należy złożyć do Zarządu PZPN lub
zarządu związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki w niższej niż III Liga klasie roz-
grywkowej - między innymi - oświadczenie sportowej spółki akcyjnej sekcji piłki nożnej sto-
warzyszenia kultury fizycznej.
W dniu 8 sierpnia 2002 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Klubem Sporto-
wym ,,H." w K. a H.K. Sportową SA w K. Na podstawie powołanego porozumienia H.K.
Sportowa SA w K. przejęła od Klubu Sportowego ,,H." w K. zadania w zakresie prowadze-
nia drużyn seniorów piłki nożnej oraz współpracy i współdziałania we wszystkich sferach
związanych z realizacją zadań statutowych stron zawierających porozumienie. Zgodnie z
§1 porozumienia, jego przedmiotem była wzajemna współpraca stron w zakresie pro-
wadzonej działalności statutowej, w szczególności uczestnictwa w profesjonalnych zawo-
dach piłki nożnej oraz promocji i rozwoju sportu. Wedle § 1 ust. 1 porozumienia, H.K.
Sportowa SA, zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej, przystąpiła do rozgrywek piłki nożnej w miejsce sekcji piłki nożnej stowarzyszenia
kultury fizycznej Klubu Sportowego ,,H." K. i przejęła z dniem 1 lipca 2002 r. ogół praw i
obowiązków majątkowych i niemajątkowych sekcji. Zgodnie z porozumieniem, Sporto-
wa S.A H.K. w K. (SSA H.K.) wstąpiła do rozgrywek III ligi piłki nożnej drużyn seniorów.
W rozgrywkach tych nie występował już Klub Sportowy ,,H." K. w K. (KS ,,H." K.). Od
sierpnia 2002 r. drużyna była wystawiona przez SSA H.K.
Tomasz B. domagał się zasądzenia na jego rzecz od SSA H.K. jako następcy
prawnego KS ,,H." K. łącznej kwoty 27.330 zł na podstawie umowy o pracę za okres od
1 lipca 2001 r. do 30 czerwca 2002 r.
Wyrokiem zaocznym z dnia 5 marca 2003 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-No-
wej Huty w Krakowie zasądził na rzecz Tomasza B. od SSA H.K. w K. kwoty: 2.240 zł z
ustawowymi odsetkami od 26 lipca 2002 r. do dnia zapłaty, tytułem świadczenia pienięż-
nego za kontrakt piłkarski oraz 25.090 zł, tytułem premii za wyniki sportowe z ustawo-
wymi odsetkami liczonymi: od kwoty 1.550 zł. od 16 sierpnia 2001 r. do dnia zapłaty; od
kwoty 750 zł od 16 września 2001 r. do dnia zapłaty; od kwoty 3.890 zł od 16 października
2001 r. do dnia zapłaty; od kwoty 6.000 zł. od 16 listopada 2001 r. do dnia zapłaty; od
kwoty 800 zł od 16 grudnia 2001r. do dnia zapłaty; od kwoty 800 zł od 16 stycznia 2002 r.
do dnia zapłaty; od kwoty 800 zł od 16 stycznia 2002 r. do dnia zapłaty; od kwoty 4.700 zł
od 13 kwietnia 2002 r. do dnia zapłaty; od kwoty 1.400 zł od 14 kwietnia 2002 r. do dnia
zapłaty; od kwoty 1.000 zł od 24 kwietnia 2002 r. do dnia zapłaty; od kwoty 2.000 zł od 8
maja 2002 r. do dnia zapłaty; od kwoty 2.200 zł od 16maja 2002 r. do dnia zapłaty; oraz
nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.
Od powyższego wyroku SSA H.K. wniosła sprzeciw, wnosząc o uchylenie wyroku i
oddalenie powództwa. Strona pozwana podnosiła, że nie jest następcą prawnym KS ,,H."
K., albowiem została utworzona jako odrębny podmiot prawa handlowego, w którym część
akcji objął KS ,,H." K. Odnosząc się do porozumienia z 8 sierpnia 2002 r., wskazała, że
przejęcie ograniczyło się wyłącznie do taksatywnie wymienionych w dołączonej do po-
rozumienia liście zawodników. Wśród nazwisk przejętych zawodników nie znajdowało się
nazwisko powoda, z którym umowa o pracę wygasła z dniem 30 czerwca 2002 r., a za-
tem przed zawarciem porozumienia. Wywodziła, że art. 231 §1 k.p. znajduje zastosowanie
wyłącznie względem osób, które pozostawały w stosunkach pracy w momencie przejęcia
zakładu pracy. Skoro więc stosunek pracy powoda ustał przed datą przejęcia zakładu
pracy przez nowego pracodawcę, to ten nowy pracodawca nie stał się stroną stosunku
pracy. Zdaniem strony pozwanej, na podstawie porozumienia nie doszło do przejęcia
przez SSA H.K. żadnych innych praw i obowiązków ponad te, które wynikały i były
bezpośrednio związane z przystąpieniem przez stronę pozwaną do uczestnictwa w roz-
grywkach sportowych w miejsce Sekcji Piłki Nożnej.
Postanowieniem z dnia października 2003 r. Sąd Rejonowy wezwał do wzięcia
udziału w sprawie w charakterze pozwanego KS ,,H." K. w likwidacji w K.
Wyrokiem z dnia 9 marca 2004 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Kra-
kowie utrzymał w mocy wyrok zaoczny z dnia 5 marca 2003 r. (pkt I) i oddalił powództwo
przeciwko Klubowi Sportowemu ,,H." K. w likwidacji w K. - Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej (pkt II). W ocenie Sądu, istotne znaczenie w rozpoznawanej sprawie ma wykładnia
porozumienia z 8 sierpnia 2002 r. i art. 36a ustawy o kulturze fizycznej. Zgodnie z powo-
łanym przepisem ustawy, SSA H.K. wstępując z dniem 1 lipca 2002 r. do rozgrywek w
miejsce Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS ,,H." w K., przejęła z mocy samego prawa
ogół praw majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia. Zarówno uchwała Zarządu
PZPN z 29 września 2000 r., jak i porozumienie z 8 sierpnia 2002 r., stanowią jedynie
,,powielenie" art. 36a ustawy o kulturze fizycznej. Oznacza to, że uchwała i porozumie-
nie dotyczą nie tylko praw i obowiązków korporacyjnych, ale przejęcia ogółu praw i
obowiązków majątkowych i niemajątkowych, w tym również praw i obowiązków o cha-
rakterze pracowniczym. Potwierdzeniem tej tezy jest - zdaniem Sądu - paragraf 17
uchwały PZPN, wedle którego sportowa spółka akcyjna przejmuje ogół praw i obo-
wiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury
fizycznej, zaś wynikające z tego tytułu zobowiązania muszą być realizowane w szcze-
gólności w stosunku do innych członków PZPN, trenerów, zawodników, działaczy pił-
karskich oraz stacji telewizyjnych, agencji marketingowo-reklamowych obsługujących
bezpośrednio rozgrywki ligowe i pucharowe w piłce nożnej. W konsekwencji Sąd przyjął,
że SSA H.K. w K. wstępując do rozgrywek w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fi-
zycznej przejęła również obowiązek uregulowania zadłużenia wobec Tomasza B., albo-
wiem wierzytelność tą powód miał w stosunku do sekcji piłki nożnej, która została przejęta.
Sąd uznał, że w sprawie nie znajduje zastosowania art. 231 k.p.
Strona pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Rejonowego apelacją, wnosząc o jego
zmianę poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz
pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Wyrokowi zarzucono naruszenie
art. 36a ustawy o kulturze fizycznej oraz art. 231 k.p. - poprzez wyrażenie błędnego po-
glądu, że art. 36a stanowi o przejęciu przez sportową spółkę akcyjną wstępującą do roz-
grywek w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej wszystkich bez wyjątku praw i
obowiązków majątkowych i niemajątkowych tej sekcji oraz że powołany przepis wyłą-
cza zastosowanie art. 231 k.p. W uzasadnieniu apelacji strona pozwana podnosiła, że
wykładając art. 36a ustawy o kulturze fizycznej Sąd nie uwzględnił art. 1 ust. 2 tej
ustawy, określającego jej zakres przedmiotowy. Zgodnie z powołanym przepisem, ,,kul-
tura fizyczna obejmuje zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fi-
zycznej i ich związków oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej re-
alizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz
prowadzenia rehabilitacji ruchowej". Oznacza to, że art. 36a ustawy o kulturze fizycz-
nej obejmuje wyłącznie ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych zwią-
zanych z działalnością w sferze kultury fizycznej, a zatem w rozpoznawanej sprawie -
z rozgrywkami piłki nożnej, potocznie znanymi pod nazwą praw korporacyjnych (człon-
kostwa w PZPN i wynikającego z niego obowiązku uiszczania składki członkowskiej,
prawa do uczestnictwa w zawodach i szkoleniach organizowanych przez PZPN, powin-
ność ponoszenia kosztów uczestnictwa w meczach, prawa telewizyjne i reklamowe,
prawa do logo oraz inne prawa ściśle związane z wejściem SSA H.K. do rozgrywek w
miejsce sekcji piłki nożnej KS ,,H."). Odnosząc się do poglądu Sądu, zgodnie z którym, ogół
praw i obowiązków dotyczy również obowiązków pracowniczych, strona apelująca
wskazała, że z porozumienia jednoznacznie wynika, iż strony nie objęły swoim zamia-
rem przejęcia przez H.K. SSA od sekcji piłki nożnej KS ,,H." K. praw i obowiązków ma-
jątkowych i niemajątkowych innych niż te, które przeszły na stronę pozwaną mocą samej
ustawy. Podkreśliła, że przejęcie innych praw i obowiązków nastąpiło bądź miało nastąpić
na podstawie odrębnych umów, jak umowa dzierżawy nieruchomości wraz ze stadio-
nem sportowym, czy oświadczenie o przejęciu zobowiązania wobec M. Związku Piłki
Nożnej. W kwestii zastosowania art. 231 k.p., strona pozwana wywodziła, że z uwagi na
przejęcie wyłącznie taksatywnie wyliczonych zawodników wchodzących w skład dru-
żyny seniorów III i V ligi można mówić jedynie o przejęciu części zakładu pracy, o którym
stanowi art. 231 § 2 k.p. Wobec tego, za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy
odpowiadają solidarnie KS Hutnik Kraków jako poprzedni pracodawca i nowy praco-
dawca - SSA H.K. Ponieważ stosunek pracy powoda wygasł przed dniem przejęcia
zawodników na podstawie porozumienia, to nie można przyjąć, że SSA H.K. w K.
ponosi odpowiedzialność wobec niego w sferze stosunku pracy. Jedyna więź finan-
sowa między SSA H.K. i KS ,,H." sprowadza się do objęcia przez KS ,,H." K. części akcji
wyemitowanych przez H.K. SSA.
W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd pierwszej instancji dokonał błędnej, rozsze-
rzającej wykładni art. 36a ustawy o kulturze fizycznej. Zwrócił uwagę, że zgodnie z po-
wołanym przepisem, sportowa spółka akcyjna wstępująca do rozgrywek w miejsce sekcji
stowarzyszenia kultury fizycznej przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych oraz
niemajątkowych sekcji, nie zaś całego stowarzyszenia. W okresie od 1 lipca 2001 r. do 30
czerwca 2002 r. powoda łączyła umowa o pracę z Klubem Sportowym ,,H." K. w K., bę-
dącym stowarzyszeniem kultury fizycznej. Zakładem pracy jako jednostką organizacyjną
zatrudniającą pracowników, o której mowa w art. 3 k.p., był zatem dla Tomasza B. Klub
Sportowy ,,H.". Klub ten ponosił wobec niego zobowiązania z tytułu wynagrodzenia.
Sekcja, której ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych przejęła sportowa
spółka akcyjna ,,nie stanowiła samodzielnej, wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
mającej status zakładu pracy, zatrudniającej pracowników i realizującej zobowiązania wy-
nikające ze stosunku pracy". Sąd powołał § 7 ust. 1 statutu Klubu Sportowego ,,H." K.,
stanowiący, że sekcje są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi
działalność sportową w zakresie określonej dyscypliny sportu, zaś zarząd klubu kieruje
pracami klubu (§ 27 ust. 1), zarządza majątkiem klubu, prowadzi gospodarkę finansową
i materiałową klubu (§ 27 ust. 4 i § 37 ust. 1), a także ustala organizację klubu, w tym,
powołuje i rozwiązuje sekcje oraz inne jednostki organizacyjne (§ 27 ust. 18). Do zakresu
zadań Zarządu Sekcji należy, wedle § 36, kierowanie pracami sportowej sekcji, prowa-
dzenie naboru członków, reprezentowanie sekcji wobec władz klubu, składanie sprawoz-
dań z działalności sekcji.
Sąd uznał, że wykładni art. 36a ustawy o kulturze fizycznej należy dokonać w
kontekście jej art. 1 ust. 2, stanowiącego, że ustawa obejmuje zasady działalności w sfe-
rze kultury fizycznej, zadania organów administracji rządowej i samorządu terytorialne-
go, stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków oraz innych podmiotów w zakresie
zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i
rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej. Zakres przedmiotowy ustawy
obejmuje prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym.
Odnosząc się do § 1 ust. 1 porozumienia z 8 sierpnia 2002 r., Sąd stwierdził, że jak-
kolwiek przepis ten recypuje art. 36a ustawy o kulturze fizycznej do swojej treści, to
jednak nie rozszerza zakresu praw i zobowiązań wobec klubu sportowego na innego typu
prawa i obowiązki. Nie wynika z tego przepisu zwłaszcza, aby nastąpiło przejęcie pracow-
niczych zobowiązań klubu. Skoro więc ustawodawca nie dokonał odmiennej regulacji
sytuacji pracowników w ustawie o kulturze fizycznej od ogólnej zasady wyrażonej w
art. 231 k.p., to należy przyjąć, że w sprawie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
pracy, a zwłaszcza art. 231 k.p. Ponieważ stosunek pracy powoda ustał 30 czerwca
2001 r., to nie został on przejęty przez nowego pracodawcę - SSA H.K. Wobec tego,
nie można przyjąć, aby strona pozwana przejęła wobec powoda jakiekolwiek zobowią-
zania pracownicze, powstałe przed przejściem zakładu pracy.
Tomasz B. zaskarżył ten wyrok skargą kasacyjną. Wskazując jako podstawę skargi
naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 36a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) - poprzez błędną
wykładnię powołanego przepisu, wniósł o ,,uchylenie w całości zaskarżonego Wyroku wyda-
nego przez Sąd Okręgowy, oddalenie apelacji" oraz o ,,zasądzenie od pozwanego na rzecz
powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych za obie in-
stancje".
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej pełnomocnik skarżącego podnosił, że błędny jest
pogląd Sądu, zgodnie z którym, art. 36a ustawy o kulturze fizycznej zawiera analogiczną re-
gulację jak art. 231 k.p. Taka wykładnia prowadzi, jego zdaniem, do wniosku, że art. 36a
ustawy o kulturze fizycznej jest przepisem ,,martwym". Wprawdzie Tomasz B. zawarł umowę
o pracę ze stowarzyszeniem, to jednak został zatrudniony na stanowisku piłkarza piłki nożnej
i mógł świadczyć pracę tylko w tej sekcji.
W odpowiedzi na kasację strona pozwana wniosła o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przepis art. 36a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (ustawa o k.f.)
stanowi źródło sporów, których przykładem jest nie tylko rozpoznawana sprawa, ale również
inne, przywołane w skardze kasacyjnej. Podstawowa kwestia prawna sprowadza się do
rozumienia sformułowania zawartego w powołanym przepisie o przejęciu przez sportową
spółkę akcyjną wstępującą do rozgrywek w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej z
dniem zgłoszenia do ligi zawodowej ,,ogół (u) praw i obowiązków majątkowych oraz niema-
jątkowych tej sekcji". W gruncie rzeczy nie tylko Sąd pierwszej instancji, ale również Sąd
Okręgowy przyjmują, że przepis art. 36 a ustawy o k.f. formułuje następstwo prawne, acz-
kolwiek ograniczone podmiotowo do praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych
sekcji stowarzyszenia kultury (klubu sportowego). Rozbieżność dotyczy tego, czy następ-
stwo to ma charakter następstwa pod tytułem ogólnym, czy pod tytułem szczególnym. W
ocenie Sądu pierwszej instancji następstwo ma charakter sukcesji generalnej, obejmującej
ogół praw i obowiązków: zarówno o charakterze korporacyjnym, jak i z zakresu zatrudniania
zawodników - pracowników, członków sekcji piłki nożnej. Sąd Okręgowy następstwo to
rozumie wąsko, jako obejmujące wyłącznie ,,prawa o charakterze korporacyjnym". Zdaniem
Sądu Okręgowego, takie rozumienie ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemająt-
kowych sekcji jest zdeterminowane przepisem art. 1 ust. 2 ustawy o k. f. Według tego przepi-
su, ustawa określa zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania organów
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związ-
ków oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wycho-
wania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ru-
chowej. W konsekwencji tej regulacji - zdaniem Sądu Okręgowego - należy przyjąć, że prze-
pis art. 36a ustawy o k.f. nie dotyczy w ogóle sytuacji pracowników - sportowców. Ich sytua-
cję prawną w związku z przejęciem sekcji określa przepis art. 231 k. p.
Pogląd Sądu Okręgowego o przejęciu przez sportową spółkę akcyjną jedynie praw i
obowiązków sekcji o charakterze korporacyjnym nie jest trafny. Przede wszystkim z przepisu
art. 1 ust. 2 ustawy o k.f. (cytowanego powyżej) w żadnym razie nie można wyprowadzić
wniosku o takim charakterze praw i obowiązków sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej
(klubu sportowego). Z innych przepisów ustawy wynika, że przedmiotem jej regulacji nie są
wyłącznie zagadnienia organizacyjne. Wynika to zarówno z przepisów określających pojęcie
kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, sportu wyczynowego i inne (art. 3), określe-
nia celów kultury fizycznej (art. 2) oraz szczegółowych regulacji dotyczących niektórych form
kultury fizycznej. Według art. 6 ustawy o k.f., klub sportowy jest podstawową jednostka orga-
nizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej. W myśl jej art. 8 ust. 3, do
stowarzyszeń kultury fizycznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo o stowarzy-
szeniach. Statut Klubu Sportowego ,,H.K" stanowi akt oparty o wymienioną ustawę, który
szczegółowo określa cele tego stowarzyszenia sportowego. Cele te obejmują między innymi
organizowanie zawodów i imprez sportowych. Wymaga to oczywiście posiadania nie tylko
określonego majątku, ale również istnienia substratu osobowego, między innymi w postaci
zawodników, poprzez których klub może realizować zadania statutowe.
W tym kontekście istotne jest określenie wzajemnych relacji między klubem a sekcją.
Otóż, w myśl art. 6 ustawy o k.f., podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i za-
dania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy. Kluby sportowe, uczestniczące we
współzawodnictwie sportowym, tworzone są między innymi w formie stowarzyszeń, zwa-
nych ,,stowarzyszeniami kultury fizycznej". Stowarzyszenie takie podlega obowiązkowi wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Reje-
stru (art. 13). W rozpoznawanej sprawie osobowość prawną posiadał więc Klub Sportowy
,,H." w K. Ustawa o k.f. reguluje prawa i obowiązki klubu sportowego, nie reguluje praw i
obowiązków sekcji, stanowiących - w myśl statutu Klubu Sportowego ,,H." - podstawowe jed-
nostki organizacyjne Klubu prowadzące działalność sportową w określonej dyscyplinie
sportu (§ 7). Poszczególne sekcje powołuje i rozwiązuje zarząd Klubu, zarząd sekcji nato-
miast kieruje pracami sportowymi sekcji, prowadzi nabór członków, reprezentuje sekcję wo-
bec władz Klubu i właściwego związku sportowego oraz składa sprawozdania z działalności
sekcji (§ 36). Zatrudnianie członków sekcji -zawieranie ze sportowcami umów o pracę nale-
żało do Klubu. W umowie o pracę powód zobowiązywał się za wynagrodzeniem do świad-
czenia pracy na rzecz Klubu w charakterze piłkarza. Klub ponosił koszty działalności sekcji.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisy-
wania jego dokumentów upoważnieni byli prezes lub wiceprezes i główny księgowy (§ 38).
Sekcja, nie mając osobowości prawnej, nie była samodzielnym podmiotem praw i obowiąz-
ków nie tylko w zakresie tzw. praw korporacyjnych, ale również praw i obowiązków związa-
nych z zatrudnieniem zawodników.
Mając na uwadze całość uregulowań ustawy o k.f., a także postanowienia statutu
należy dojść do wniosku, że jej przepis art. 36a nie został precyzyjnie sformułowany i że za-
warte w nim określenie o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątko-
wych sekcji należy rozumieć jako przejęcie praw i obowiązków związanych z działaniem
sekcji. Inaczej bowiem należałoby uznać, że przepis ten ma charakter przepisu martwego,
bowiem odsyła do desygnatu (do praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych
sekcji), który w wyznaczonych ustawą i statutem ramach nie występuje. Stosownie do ogól-
nych reguł wykładni przepisów prawa, wykładnia nie może prowadzić do pozbawienia prze-
pisu (jego części) znaczenia. W konsekwencji należy uznać, że art. 36a ustawy o k.f. przewi-
duje następstwo pod tytułem ogólnym, statuując przejście ogółu praw i obowiązków o cha-
rakterze majątkowym oraz niemajątkowym wiążących się z prowadzeniem przez sekcję jej
działalności sportowej w razie wstąpienia sportowej spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce
sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej (klubu sportowego). Nie można z tego kręgu spraw
wyłączyć zaległych wynagrodzeń dla zawodników sekcji, z którymi stosunek pracy ustał
przed wstąpieniem spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce tej sekcji klubu sportowego. Na
takie rozumienie ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji wska-
zuje uchwała nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 r. dotycząca między innymi
przejęcia przez sportową spółkę akcyjną sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej.
Podkreślono w niej, że przejęcie ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątko-
wych sekcji piłki nożnej musi być realizowane w szczególności między innymi w stosunku do
zawodników, którzy, jak to już podkreślono, są zatrudniani przez klub sportowy, są pracowni-
kami - zawodnikami klubu, a nie sekcji. Trudno byłoby wyłączyć z tego zakresu wierzytelno-
ści z tytułu wynagrodzenia zawodników, z którymi umowa o pracę została rozwiązana przed
wstąpieniem sportowej spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury
fizycznej (klubu).

Zatrudnienie przez stowarzyszenie kultury fizycznej zawodnika na podstawie umowy
o pracę rodzi stosunek pracy między zawodnikiem a stowarzyszeniem (klubem sportowym).
Co się tyczy relacji między przepisem art. 231 k.p. dotyczącym przejścia zakładu pracy (jego
części) na innego pracodawcę a regułami następstwa pod tytułem ogólnym, to następstwo
prawne sukcesora pod tytułem ogólnym ma szerszy zakres niż następstwo wynikające z art.
231 k.p. Zgodnie z art. 36a ustawy o k.f., sukcesor (sportowa spółka akcyjna) wstępuje w
ogół praw i obowiązków wiążących się z prowadzeniem przez sekcję działalności sportowej,
a więc nie tylko w stosunki pracy istniejące w chwili przejścia, jak wynikałoby to z art. 231 k.p.,
ale również w obowiązki wynikające ze stosunków pracy rozwiązanych przed zaistnieniem
przejścia.
Z przytoczonych motywów, na podstawie art. 39816 k.p.c. orzeczono jak w sentencji
wyroku.
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 925
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: SamWieszKto »

SLAW. pisze:zobaczcie na to, tam w uzasadnieniu powołują się na 19 paragraf swojego statusu , poniżej wyboldowalem pewien fragment z tego paragrafu , o co tutaj chodzi ktoś może to wyjaśnić ??? bo cos mi tutaj chyba nie gra
§ 19
W celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej do rozgrywek piłkarskich w miejsce
stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki akcyjnej należy złożyć do Zarządu
PZPN lub Zarządu związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki w niższej niż III liga
klasie rozgrywkowej następujące dokumenty:

...
Gdy SA gra w lidze >= III to do PZPN gdy <III to do OZPN
Romario
Moderator
Posty: 228
Rejestracja: wt lut 05, 2008 11:21 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Romario »

Z punktu 2 podpunktu 4 jasno wynika, ze doszlo do przejecia wszystkich praw i obowiazkow sekcji pilki noznej LKS SSA. Jednak nie przywiazywalbym do tego az tak duzej roli, gdyz jest to dokument wtorny. Aby ocenic w jakim rzeczywiscie zakresie LKS PPS SA weszlo w prawa i obowiazki sekcji pilki noznej LKS SSA nalezaloby zapoznac sie z trescia oswiadczenia, o ktorym mowa.
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 925
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: SamWieszKto »

Ale czy aby to oświadczenie miało moc prawna nie powinno być potwierdzone notarialnie?
Romario
Moderator
Posty: 228
Rejestracja: wt lut 05, 2008 11:21 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Romario »

Z wyroku wrzuconego przez Blizniaka wynika, ze PPS LKS wszedl we wszystkie prawa i obowiazki LKS SSA zwiazane z prowadzeniem sekcji pilkarskiej. Nie można przejmujac sekcje w umowie w jakikolwiek sposob ograniczyc przejecie tylko niektorych praw lub obowiazkow. Czyli inaczej mowiac PPS przejelo wszystkie dlugi zwiazane z prowadzeniem sekcji pilkarskiej, a ze to byla chyba jedyna sekcja LKS SSA, wiec wszystkie dlugi klubu.
Awatar użytkownika
Wujek
Sponsor
Posty: 810
Rejestracja: śr lut 06, 2008 4:19 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Wujek »

Romario pisze:Z punktu 2 podpunktu 4 jasno wynika, ze doszlo do przejecia wszystkich praw i obowiazkow sekcji pilki noznej LKS SSA. Jednak nie przywiazywalbym do tego az tak duzej roli, gdyz jest to dokument wtorny. Aby ocenic w jakim rzeczywiscie zakresie LKS PPS SA weszlo w prawa i obowiazki sekcji pilki noznej LKS SSA nalezaloby zapoznac sie z trescia oswiadczenia, o ktorym mowa.
...sekcji piłki noznej a nie całego ŁKS SSA... a więc tak jakby przejąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa a nie całą spółkę... w takiej sytuacji nie wszystkie zobowiązania ŁKS SSA przechodzą do ŁKS PSS... możliwe, że tu jest myk ale podzielam Twoje zdanie iż jest to dokument wtórny więc należy dotrzeć do dokumentu źródłowego... chociazby z tego względu, że jest to oświadczenie ŁKS PSS... ale na bazie czego...? uchwały Zarządu ŁKS PSS, za zgodą WZA lub RN (o ile jest takowa) ŁKS PSS czy może jakiś wesoły Romek się oświadczył bez umocowania odpowiednich władz ŁKS PSS...
...cały punkt 2 spokojnie do rozklepania bo to fuszerka pisana na kolanie... chociazby podpunkt 3... gdzie jest data tego "dokumentu"...? kiedy to przekazanie nastapiło bowiem nosi w sobie istotne skutki dla wierzycieli ŁKS SSA i tych mośków którzy sie pod tym podpisali...
Romario
Moderator
Posty: 228
Rejestracja: wt lut 05, 2008 11:21 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Romario »

Wujek, masz racje, iz z zapisu wynika, ze chodzi tylko o sekcje pilki noznej. Nie wiem jednak, czy LKS SSA, poza sekcja pilki noznej, miala inne sekcje badz prowadzila dzialalnosc niezwiazana z pilka. W wyroku wrzuconym przez Blizniaka SN wyrazil natomiast poglad, iż przejecie sekcji (jakiejkolwiek) ma charakter sukcesji ogolnej. Jezeli zatem dzialalnosc LKS SSA sprowadzala sie tylko do sekcji pilki noznej, to przejecie sekcji powoduje przejecie calosci zobowiazan spolki.
Awatar użytkownika
bumba
Administrator
Posty: 1140
Rejestracja: sob lut 02, 2008 9:16 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: bumba »

SSA miała dopisaną działalność "ogólnohandlową"
Awatar użytkownika
Wujek
Sponsor
Posty: 810
Rejestracja: śr lut 06, 2008 4:19 pm

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: Wujek »

Romario pisze:Wujek, masz racje, iz z zapisu wynika, ze chodzi tylko o sekcje pilki noznej. Nie wiem jednak, czy LKS SSA, poza sekcja pilki noznej, miala inne sekcje badz prowadzila dzialalnosc niezwiazana z pilka. W wyroku wrzuconym przez Blizniaka SN wyrazil natomiast poglad, iż przejecie sekcji (jakiejkolwiek) ma charakter sukcesji ogolnej. Jezeli zatem dzialalnosc LKS SSA sprowadzala sie tylko do sekcji pilki noznej, to przejecie sekcji powoduje przejecie calosci zobowiazan spolki.
...oczywiście nie podważam wyroku SN... ten wyrok także dowodzi, że całość operacji jest pisana na kolanie... staram się zrozumieć jaką drogą się poruszali, oczywiście na skróty, aby dostać licencję a nie przejmować długów... bo takie ich know-how... od czasów tego spotkania w burdelu gdzie się poczęli... :lol: wpierw tworzą rzeczywistość a dopiero w drugiej kolejności szukają białka... stąd te rozbieżności z datami, umocowaniem itd...
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 925
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Uchwała ŁOZPN o przyjęciu PSS

Post autor: SamWieszKto »

Macie :)
2009.10.27 Wpis nr 10

„ŁKS" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna
KAPITAŁ: 500000,00 PLN
ADRES: Ul. AL. UNII LUBELSKIEJ 2, 94-020 ŁÓDŹ
SIEDZIBA: ŁÓDZKIE/Łódź/Łódź/Łódź
KRS: 202383
NIP: 7272617965
REGON: 473213838
SĄD REJESTRU: Sąd Rejonowy Łodź-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS

REPREZENTACJA:
SPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZARZĄD:
PANEK ANTONI PESEL: 36092101172 PREZES ZARZĄDU
PROKURENCI:
ŁOPIŃSKI MAREK PESEL: 50071804193 PROKURA SAMOISTNA

NADZÓR:
RADA NADZORCZA:
GOSZCZYŃSKI DANIEL PESEL: 64071611172
BIELSKI JAROSŁAW PESEL: 72031502396
WRÓBLEWSKI MIROSŁAW HENRYK PESEL: 49011905359

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
PKD ODPŁATNE:
zwiń
15 32 (PKD 2004) Produkcja soków z owoców i warzyw
15 98 (PKD 2004) Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
22 1 (PKD 2004) Działalność wydawnicza
22 22 (PKD 2004) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22 33 (PKD 2004) Reprodukcja komputerowych nośników informacji
36 4 (PKD 2004) Produkcja sprzętu sportowego
36 5 (PKD 2004) Produkcja gier i zabawek
51 (PKD 2004) HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
52 (PKD 2004) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
55 (PKD 2004) HOTELE I RESTAURACJE
60 2 (PKD 2004) Transport lądowy pozostały
63 3 (PKD 2004) Działalność związana z turystyką
63 40 C (PKD 2004) Działalność pozostałych agencji transportowych
64 20 F (PKD 2004) Telewizja kablowa
74 (PKD 2004) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
80 (PKD 2004) EDUKACJA
92 (PKD 2004) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
93 04 (PKD 2004) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
93 05 (PKD 2004) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Zablokowany